Endurance - Ranch ParadiseVytrvalostné jazdenie – beh na dlhú trať

Toto samostatné jazdecké odvetvie patrí k tým najnáročnejším jazdeckým disciplínam. Hodnotí sa v nej rýchlosť a vytrvalosť koňa a otestovaním sú, ako ináč, preteky. Na to, aby sa kôň mohol vôbec zúčastniť vytrvalostných pretekov, musí zvládnuť klusať alebo striedať klus a cval nepretržite 1 – 2 hodiny.

Kone, ktoré idú prvýkrát na takúto súťaž, a kone, ktoré sa dva roky žiadnych vytrvalostných pretekov nezúčastnili, musia najskôr absolvovať trať dlhú 40 km. Práve touto dĺžkou sa odporúča začínať pri príprave na dlhšie trate a postupne pridávať kilometre. Ani počet pretekov sa nesmie preháňať, aby mal kôň a jeho telo čas na potrebnú regeneráciu. Počas celej súťaže, ktorá zvyčajne trvá tri dni, sa, samozrejme, dbá na zdravie koní a vykonávajú sa pravidelné veterinárne kontroly. Konajú sa najmenej každých 30 km. Ak veterinár usúdi, že zdravie koňa by mohlo byť ohrozené, dvojica ďalej nesmie v súťaži pokračovať. Po dojazde jazdca s koňom do cieľa sa koňovi do stanovenej doby musí ustáliť tepová frekvencia na 64 tepov za minútu. Ak sa tak nestane, dvojica je diskvalifikovaná. Týmto pravidlom sa zamedzuje uštvanie koňa. Existuje viacero stupňov náročnosti: Z – do 39 km, ZL – 40 – 79 km, S – 80 – 99 km, ST – 100 – 119 km, T – 120 – 139 km, TT – 140 a viac kilometrov.

Ako teda prebieha takáto viacdňová súťaž pozostávajúca z viacerých etáp?

Preteky sa konajú v prirodzenom prostredí vo voľnej prírode. Na medzinárodných pretekoch je trať otvorená už týždeň vopred, v našich zemepisných šírkach súťažiaci zväčša prichádzajú jeden deň pred štartom. Jazdci dostanú mapu trate s vyznačenými miestami ako štart, cieľ, miesto veterinárnej kontroly, kontrolované prejazdy a body vhodné na napájanie koní. Jeden okruh nesmie mať viac ako 40 km a po každých 10 km je na trati umiestnený kilometrovník. Potom prebieha vstupná veterinárna kontrola, ktorej cieľom je posúdiť zdravotný stav koňa a jeho kondíciu. Po verdikte veterinára jazdec dostane kartu a odchádza z miesta veterinárnej kontroly. Vo večerných hodinách sa jazdci povinne stretávajú na schôdzi, kde sa dozvedia potrebné informácie o celých pretekoch a trati. Na druhý deň sa začína štart. Pred ním je dôležité zabezpečiť koňovi dostatočný prísun energie počas celého dňa. Štarty prebiehajú individuálne alebo hromadne. Spolu s koňmi vyštartujú po inej ceste aj servisné autá s pomocníkmi. Auto s každým tímom jazdcových pomocníkov sa stará aj o prípravu vody na napojenie koňa a jazdca či vody v plastových fľašiach na ochladenie. Keďže vytrvalostné preteky sa bežia na čas, musí sa občerstvenie absolvovať rýchlo a „za pochodu“. Po prejdení prvého kola sa jazdec so svojimi pomocníkmi opäť stretáva. Tentoraz v cieli, kde sú zasa zabezpečené vedrá s vodou a okamžitá starostlivosť o unavenú dvojicu. Čas príchodu do prvého cieľa sa zapíše do jazdcovej karty. Najneskôr do 20 minút sa musí jazdec s koňom hlásiť u veterinára, kde veterinár preveruje schopnosť koňa pokračovať v jazde. Ak je všetko v poriadku, po kratšej prestávke sa môže pokračovať ďalej. Štart do nasledujúcich kôl si jazdec organizuje sám a nečaká na odštartovanie. V poslednom kole je rozhodujúce, ktorý kôň príde do cieľa ako prvý. Po úspešnom absolvovaní záverečnej veterinárnej prehliadky sa koníkom konečne dopraje zaslúžený odpočinok. Na tretí deň sa opäť kontroluje stav koňa a vyhodnocuje sa súťaž. V deň vyhodnotenia prebieha aj vyhlásenie výsledkov Ceny kondície, pričom rozhodcovia posudzujú celkový stav koňa počas pretekov, ale aj deň po nich. V zahraničí je táto cena hodnotnejšia ako samotné víťazstvo v súťaži. Po vyhlásení výsledkov a dekorácii môžu účastníci odísť domov.

Vo vytrvalostnom športe platí motto, že každý kto príde v zdraví do cieľa je víťazom. Čím dlhšej trate, tým lepšie.