Western

Toto samostatné odvetvie jazdeckého športu sa k nám dostalo zo Severnej Ameriky, kde pôvodne slúžilo ako zábava pre amerických kovbojov. Neskôr sa rozšírilo do celého sveta a stalo sa aj olympijským športom. Ide v podstate o drezúru, no uplatňujú sa v nej prvky a úlohy, ktoré musel kôň zvládať pri práci na ranči. Praktické potreby chovu dobytka sú teda základom westernovej školy jazdeckého umenia. Väčšinu koní, ktoré sa v minulosti používali, tvorili mustangy pochádzajúce z pôvodných španielskych koní. Tieto malé, húževnaté a pružné kone krotili tkz. bronco-busters (krotitelia koní), ktorí pri ich výcviku nadobudli obratnosť, ktorá presahuje pochopenie a schopnosti väčšiny európskych cvičiteľov.

Súčasné dobytkárstvo už nepotrebuje kovboja a jeho osobitné zručnosti. Toto umenie však naďalej prežíva v podobe rodeí a najmä v Spojených štátoch a v Kanade priťahuje široké publikum nadšencov. Prvé rodeo, kde sa platilo vstupné, sa konalo v roku 1888 v Prescotte v štáte Arizona. Začalo sa ako neformálna súťaž medzi kovbojmi a vyvinula sa z neho hlavná atrakcia verejných trhov. Typickými disciplínami na týchto pretekoch sú chytanie teliat a býčkov do lasa, súťaže v oddeľovaní zvierat od stáda, preteky vozov, naháňanie býkov, krotenie a preteky okolo suda. V týchto oblastiach je prispôsobené a obľúbené aj typické  westernové oblečenie. U nás má westernové jazdectvo zatiaľ pomerne krátku históriu, keďže Slovenská asociácia western ridingu a rodea vznikla až v roku 1993.

Westernové jazdenie obsahuje tieto disciplíny:

Reining

Tieto cvičenia sú odvodené z pohybov, ktoré kôň vykonáva pri svojich pracovných povinností. Reiningový kôň sa musí nechať ochotne viesť, aby preukázal svoju poslušnosť a jazdcovu dokonalú schopnosť ovládať koňa. Každý svojvoľný pohyb sa považuje za nedostatok v ovládaní. Súťažiaci začína s počtom 70 bodov a za každé nesprávne prevedenie sa mu udeľujú mínusové body a naopak plusové body za dobre prevedený cvik. Dvojica predvádza sliding stop, spin, rollback, preskoky, prechody rýchlostí na veľkých a malých kruhoch v cvale či cúvanie. Dôležitá je čistota všetkých cvikov, obratnosť, pokoj, uvoľnenosť a rýchlosť.

Trail

Táto disciplína predstavuje množstvo prekážok, s ktorými sa jazdec a kôň môžu stretnúť v prírode. Trailový kôň má mať schopnosť samostatne zvládať zadané prekážky len s ľahkou pomocou jazdca, preto je tu veľká potreba vzájomnej dôvery. Posudzuje sa opäť poslušnosť koňa, no predovšetkým jeho inteligencia, istota s akou prekážky zdoláva a spôsob pohybovania. Trail obsahuje tri povinné disciplíny: otvorenie bránky, prejazd cez ňu a prejazd cez minimálne štyri kavalety. Ďalej sú na výber prekážky ako vodná priekopa či rybník, slalomové prekážky pre krok a klus, prenášanie alebo ťahanie bremena, mostík, obrat vo štvorci, ustupovanie,.. Zaujímavou úlohou je napríklad aj obliekanie vetrovky alebo pršiplášťa. Prekážky nesmú mať ostré hrany a nesmú ohrozovať jazdca ani koňa.

Western Pleasure

Práve potešenie a radosť z jazdy je to, čo chcú ľudia vidieť. Súťažiaci spoločne predvádzajú v jednej aréne na povel základné chody (krok, klus, cval). Rozhodca môže požiadať tiež o prevedenie cúvania, prípadne o predĺžený krok, klus alebo cval. Jazdci sa voľnou rukou nesmú dotýkať sedla ani koňa. Hodnotí sa opäť kvalita chodov, spôsob prevedenia a výraz koňa. Ten má byť uvoľnený, pokojný, pohybovať sa plynulo a ľahké prechody medzi jednotlivými zmenami.

Western Horsemanship

Táto súťaž pozostáva z dvoch častí, kde sa posudzuje sed a vyspelosť jazdca. Tá prvá tvorí až 80 % hodnotenia a sleduje sa jazdecká zdatnosť súťažiaceho. Jazdec musí splniť predpísanú úlohu a chody sa posudzujú na rovných priamkach a kruhoch. Druhá časť je vo forme Western Pleasure, ktorá je určená len pre niektorých jazdcov, kde teda súťažiaci musia predviesť zostavu manévrov určených rozhodcom.

Barrel race

Barrel race sa preteká okolo troch sudov, ktoré sú rozostavené v tvare trojuholníka a okolo každého suda musí jazdec spraviť plný kruh a čo najrýchlejšie sa vrátiť do cieľa. Narozdiel od predchádzajúcich drezúrnych disciplín ide o rýchlostnú disciplínu.

Pole bending

Pole bending je takisto rýchlostná disciplína, kde je v jednej línii postavených šesť tyčí, ktoré sú od seba vzdialené 7 m, pričom kôň kľučkuje pomedzi tyče a po ich prejdení sa čo najrýchlejšie sa vracia do cieľa.