Western hobby ligaWestern hobby liga

Snaha  motivovať deti a mladých ľudí, aby trávili voľný čas v prírode, vedenie ich k dosiahnutiu športových snov a cieľov, boli prvotnou myšlienkou organizátorov Westernovej Hobby Ligy.

Dlhoročné skúsenosti týchto ľudí s westernovým športom sú garanciou kvalitnej organizácie samotných pretekov ako aj kvalitnej tréningovej prípravy mladých a začínajúcich jazdcov, ktorá predchádza športovému zápoleniu. Práve Westernová Hobby liga vytvára priestor na zúročenie celoročnej snahy mladých a začínajúcich jazdcov, dáva im možnosť predviesť svoje výkony - výsledok hodín strávených v sedle pod vedením skúsených trénerov - na kvalitnom podujatí organizovanom pre jazdecké kluby z Bratislavy a blízkeho či vzdialenejšieho okolia.

Cieľom organizovania seriálu pretekov Westernovej Hobby ligy je v prvom rade podpora rozvoja jazdeckého športu, podpora mladých talentov a ich príprava na reprezentáciu Slovenska i na zahraničných kolbiskách, kde naši špičkoví  jazdci dosahujú skvelé výsledky.