Úvodná stránka » Archív » Február 2015 - ŽŠaK

Životný štýl a kôň / február 2015

 

OBSAH

TÉMA MESIACA

8 Vývoj konského sedla  

12 Tipy z redakcie                      

Z JAZDECKÉHO DIANIA

14 Bilancia roku 2014 v NŽ Topoľčianky

20 Bilancia roku 2014 v Rozálke

22 Bilancia roku 2014 western

24 Bilancia roku 2014

28 Topoľčiansky chov shagya-arabov

32 Pólo, tradícia s pevným základom

34 Výsledky podujatí

ZAHRANIČIE

38 Medzinárodnej klasifikácii 2014 dominujú Japonci

40 Dostihový sviatok v Melbourne

46 Výsledky podujatí

PORADENSTVO

48 Uzavreté poranenia hlavy

50 Fyzioterapia (2. časť)

52 Ochorenia očí

54 Reprodukcia koní

ŽIVOTNÝ ŠTÝL

60 KartCup začal 4. sezónu

66 Marathon BB Tour

68 Slovenské hrady trochu inak

HEALTH & BEAUTY

72 Starostlivosť o intímne zdravie

77 Najzdravší nápoj planéty – Coco juice